Số hiệu 13/2019/NĐ-CP
Ngày ban hành: 01/02/2019
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu: Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Loại: Nghị định
Lĩnh vực: Khoa học công nghê
File kèm theo: