Số hiệu 04/2020/TT-BKHCN
Ngày ban hành: 28/09/2020
Người ký Bùi Thế Duy
Trích yếu: Thông tư số 04/2020/TT-BKHCN ngày 28/9/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2011/TT- BKHCN ngày 15 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ q
Cơ quan ban hành: Bộ KH&CN
Loại: Thông tư
Lĩnh vực: Khoa học công nghê
File kèm theo: