Số hiệu 50/2020/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 03/08/2020
Người ký Nguyễn Phi Long
Trích yếu: Quyết định số 50/2020/QĐ-UBND ngày 03/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành Chính sách hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Định
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Bình Định
Loại: Quyết định
Lĩnh vực: Khoa học công nghê
File kèm theo: