Số hiệu 407/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 01/02/2019
Người ký Hồ Quốc Dũng
Trích yếu: Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Bình Định
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Bình Định
Loại: Quyết định
Lĩnh vực: Khoa học công nghê
File kèm theo: