Số hiệu 38/2020/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 30/12/2020
Người ký Vũ Đức Đam
Trích yếu: Quyết định ban hành Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Loại: Quyết định
Lĩnh vực: Khoa học công nghê
File kèm theo: