Số hiệu 63/2020/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 08/09/2020
Người ký Nguyễn Phi Long
Trích yếu: Ban hành Quy chế quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Định
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Bình Định
Loại: Quyết định
Lĩnh vực: Khoa học công nghê
File kèm theo: