Số hiệu 42/2013/QH13
Ngày ban hành: 05/12/2013
Người ký Nguyễn Sinh Hùng
Trích yếu: Luật tiếp công dân
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Loại: Luật
Lĩnh vực: Khác
File kèm theo: