Số hiệu 25/2018/QH14
Ngày ban hành: 05/12/2013
Người ký Nguyễn Thị Kim Ngân
Trích yếu: Luật tố cáo
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Loại: Luật
Lĩnh vực: Khác
File kèm theo: