Số hiệu 02/2011/QH13
Ngày ban hành: 11/11/2011
Người ký Nguyễn Sinh Hùng
Trích yếu: Luật khiếu nại
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Loại: Luật
Lĩnh vực: Khác
File kèm theo: