Số hiệu 64/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành: 26/06/2014
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu: Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Loại: Nghị định
Lĩnh vực: Khác
File kèm theo: