Số hiệu 556/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 25/02/2019
Người ký Nguyễn Phi Long
Trích yếu: Về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thực hiện trong năm 2019
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Bình Định
Loại: Quyết định
Lĩnh vực: Khoa học công nghê
File kèm theo: