Số hiệu 31/2019/NĐ-CP
Ngày ban hành: 10/04/2019
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu: Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Loại: Nghị định
Lĩnh vực: Khác
File kèm theo: