Số hiệu 59/2019/NĐ-CP
Ngày ban hành: 01/07/2019
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu: Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Loại: Nghị định
Lĩnh vực: Khác
File kèm theo: