Số hiệu 72/2020/QH14
Ngày ban hành: 17/11/2020
Người ký Nguyễn Thị Kim Ngân
Trích yếu: Luật Bảo vệ môi trường ngày 17/11/2020
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Loại: Luật
Lĩnh vực: Khác
File kèm theo: