Số hiệu 123
Ngày ban hành: 23/11/2021
Người ký 24
Trích yếu: 234
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Loại: Luật
Lĩnh vực: Văn bản góp ý
File kèm theo: