Số hiệu 1533/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 08/05/2019
Người ký Nguyễn Phi Long
Trích yếu: Về việc Ban hành Kế hoạch phổ biến Luật Chuyển giao công nghệ 2017 và các văn bản dưới luật có liên quan của Bộ Khoa học và Công nghệ
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Bình Định
Loại: Quyết định
Lĩnh vực: Khoa học công nghê
File kèm theo: